Վարչական վարույթներՑուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 485 -ից

Ստացման ամսաթիվ

22 Սեպտեմբեր, 2023

Մտից համար

849-861

Թիվ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ

Կ. Ղազարյանի, Վ.Գալստյանի, Վ.Ավագյանի, Ս.Ադամյանի, Տ. Մանուկյանի,  Լ.Խաչատրյանի, Ա.Միքայելյանի, Ա.Գևորգյանի, Գ.Կարապետյանի, Ե.Հովակիմյանի, Մ.Պետրոսյանի, Հ.Մարգարյանի, Խ.Թոմոյանի, Ժ.Բաբայանի և Գ.Գրիգորյանի ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման վկայականներն ուժը  կորցրած ճանաչել վերաբերյալ միջնորդությունները

Ծանուցման համար - DydVv5RSuk
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
19 Հոկտեմբեր, 2023
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) Թիվ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ

Թիվ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 22 Սեպտեմբեր, 2023թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2023 թվականի Հոկտեմբերի 20`-ին ժամը 15:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ստացման ամսաթիվ

21 Սեպտեմբեր, 2023

Մտից համար

838

«Ժողովրդավարական համախմբում» կուսակցություն

Միջոցներ ձեռնարկել դիտարկելու դիմում-բողոքը, օրենքով սահմանված ժամկետում իրականացնել ԿԸՀ-ին օրենքով տրված լիազորությունների սահմանում անհրաժեշտ գործողությունները Ընտրական օրենսգրքի խախտումներին տալով պատշաճ գնահատական և դիմելով դատական մարմիններին օրենքի տառին համապատասխան:

Ծանուցման համար - SiwP8V7UDi
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
22 Սեպտեմբեր, 2023
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) «Ժողովրդավարական համախմբում» կուսակցություն

«Ժողովրդավարական համախմբում» կուսակցություն -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 20 Սեպտեմբեր, 2023թ. թիվ ԺՀ/01/05-2023 դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2023 թվականի Սեպտեմբերի 23`-ին ժամը 15:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԿԸՀ որոշման համար N 62-Ա
ԿԸՀ որոշում
Կարգավիճակ մերժել
Նիստի տեսագրություն

Ստացման ամսաթիվ

5 Հունվար, 2022

Մտից համար

13

Գ.Ավետիսյանի ներկայացուցիչ, փաստաբան Ա.Վարդանյան

Ոչ իրավաչափ ճանաչել թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անգործությունը և հանձնարարել թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովին՝ ընդունելու նոր վարչական ակտ

Դիմում
Ծանուցման համար - UxyV1CMn2C
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
12 Հունվար, 2022
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) Գ.Ավետիսյանի ներկայացուցիչ, փաստաբան Ա.Վարդանյան

Գ.Ավետիսյանի ներկայացուցիչ, փաստաբան Ա.Վարդանյան -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 5 Հունվար, 2022թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2022 թվականի Հունվարի 13`-ին ժամը 13:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԿԸՀ որոշման համար N 2-Ա
ԿԸՀ որոշում
Կարգավիճակ մերժել
Նիստի տեսագրություն

Ստացման ամսաթիվ

23 Դեկտեմբեր, 2021

Մտից համար

2250

Թիվ 18, 23, 27, 37 ԸԸՀ-ՆԵՐ

Թիվ 37/19 ՏԸՀ նախագահ Արմեն Բաբաջանյանի, թիվ 23/45 ՏԸՀ նախագահ Նարինե Սարուխանյանի, թիվ 18/29 ՏԸՀ նախագահ Կարապետ Մարգարյանի, թիվ 27/04 ՏԸՀ նախագահ Ռաֆիկ Սարգսյանի հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման վկայականներն ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ միջնորդությունների մասին

Ծանուցման համար - Hn9B13DqGy
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
14 Մարտ, 2022
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) Թիվ 18, 23, 27, 37 ԸԸՀ-ՆԵՐ

Թիվ 18, 23, 27, 37 ԸԸՀ-ՆԵՐ -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 23 Դեկտեմբեր, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2022 թվականի Մարտի 15`-ին ժամը 13:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ստացման ամսաթիվ

13 Դեկտեմբեր, 2021

Մտից համար

2190

Նվեր Ալոյան, դիմողի ներկայացուցիչ Է. Գյուրջյան

Անվավեր ճանաչել թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի
11.12.2021թ. թիվ 26-Ա որոշումը

Դիմում
ԸԸՀ որոշման համար 26-Ա
ԸԸՀ որոշում
Ծանուցման համար - Dk4hEKhqZR
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
21 Դեկտեմբեր, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) Նվեր Ալոյան, դիմողի ներկայացուցիչ Է. Գյուրջյան

Նվեր Ալոյան, դիմողի ներկայացուցիչ Է. Գյուրջյան -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 13 Դեկտեմբեր, 2021թ. թիվ հ․470918 դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Դեկտեմբերի 22`-ին ժամը 15:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԿԸՀ որոշման համար N 257-Ա
ԿԸՀ որոշում
Կարգավիճակ մերժել
Նիստի տեսագրություն

Ստացման ամսաթիվ

13 Դեկտեմբեր, 2021

Մտից համար

2188

«Միասնական Վարդենիս» դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Վ.Ռ.Բարսեղյան

Թիվ 21 ՏԸՀ 11.12.2021թ. թիվ 46-Ա որոշումը վերացնելու, թիվ 21 ՏԸՀ-ին Վարդենիս համայնքի բոլոր տեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկ իրականացնելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին

Դիմում
ԸԸՀ որոշման համար 46-Ա
ԸԸՀ որոշում
Ծանուցման համար - uWNJeFEAPi
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
14 Դեկտեմբեր, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) «Միասնական Վարդենիս» դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Վ.Ռ.Բարսեղյան

«Միասնական Վարդենիս» դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Վ.Ռ.Բարսեղյան -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 13 Դեկտեմբեր, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Դեկտեմբերի 14`-ին ժամը 16:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԿԸՀ որոշման համար N 255-Ա
ԿԸՀ որոշում
Կարգավիճակ մերժել
Նիստի տեսագրություն

Ստացման ամսաթիվ

22 Նոյեմբեր, 2021

Մտից համար

2063

Սուրիկ Սուրենյանց

Թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 19.11.2021թ. թիվ 27-Ա որոշման դեմ

Դիմում
ԸԸՀ որոշման համար 27-Ա
ԸԸՀ որոշում
Ծանուցման համար - SuB2eguS8B
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
25 Նոյեմբեր, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) Սուրիկ Սուրենյանց

Սուրիկ Սուրենյանց -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 22 Նոյեմբեր, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Նոյեմբերի 26`-ին ժամը 15:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԿԸՀ որոշման համար N 248-Ա
ԿԸՀ որոշում
Կարգավիճակ մերժել
Նիստի տեսագրություն

Ստացման ամսաթիվ

25 Հունիս, 2021

Մտից համար

-

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ

Հանձնաժողովի անդամների ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման վկայականներն ուժը կորցրած է ճանաչելու մասին

Դիմում
Ծանուցման համար - GhxJwywL9o
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23 Հուլիս, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 25 Հունիս, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Հուլիսի 26`-ին ժամը 17:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ստացման ամսաթիվ

28 Հունիս, 2021

Մտից համար

1210

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

Թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 25.06.2021թ. թիվ 5-Ա որոշման բողոքարկում

Դիմում
Ծանուցման համար - TEedzp4q6H
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23 Հուլիս, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) «ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 25 Հունիս, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Հուլիսի 26`-ին ժամը 17:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ստացման ամսաթիվ

28 Հունիս, 2021

Մտից համար

1210

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

Թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 25.06.2021թ. թիվ 06-Ա որոշման բողոքարկում

Դիմում
Ծանուցման համար - LwTpGUsyeS
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23 Հուլիս, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) «ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 25 Հունիս, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Հուլիսի 26`-ին ժամը 17:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 485 -ից