5 Ապրիլ, 2020 Հանրաքվե

ՀԱՆՐԱՔՎԵ, 2020 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ


Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2020 թվականի հունիսի 30-ի թիվ ԱԺՈ-003-Ն որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել Ազգային ժողովի 2020 թվականի փետրվարի 6-ի «Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին» ԱԺՈ-001-Ն որոշումը:
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2020 թվականի հունիսի 30-ի թիվ ԱԺՈ-003-Ն որոշումն ուժի մեջ է մտել պաշտոնական հրապարակման պահից՝ 30 հունիսի 2020 թվական (ՀՀՊՏ թիվ 73(1628), 30 հունիսի 2020թ.):
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 16.03.2020թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» թիվ 298-Ն որոշումը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 208-րդ հոդվածով և «Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման նպատակով իրականացվող բոլոր աշխատանքները, գործընթացները և միջոցառումները դադարեցվում են գործընթացի բոլոր մասնակիցների կողմից:
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագիրը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե նշանակելու մասին
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՆԱԽԱԳԻԾ)
Հավատարմագրված զանգվածային լրատվության միջոցներ
Օտարերկրյա օրենսդրության հիման վրա գործող զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, ներառյալ ԱԳՆ տարեկան հավատարմագրում անցած լրագրողները, որոնք ցանկանում են լուսաբանել 2020թ. ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեն, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հավատարմագրվելու համար պետք է մինչև մարտի 16-ը հավատարմագրում (կարճաժամկետ հավատարմագրում) անցնեն Արտաքին գործերի նախարարությունում։
Հավատարմագրման կարգին ծանոթանալու համար խնդրում ենք անցնել հետևյալ հղումով՝ www.mfa.am
Հանրաքվեի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը
Վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից հանրաքվեի քարոզչության սահմանված կարգի պահպանման վերաբերյալ մշտադիտարկման արդյունքները
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակները՝ ներբեռնման հնարավորությամբ
www.police.am
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկող ընտրողների ցուցակը
«Այո» եվ «Ոչ» քարոզչության կողմերի միջև Հանրաքվեի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում հանձնաժողովի նախագահի եվ քարտուղարի պաշտոնների բաշխման արդյունքները
Էլեկտրոնային ձևաթուղթը
«Այո» եվ «Ոչ» քարոզչության կողմերի միջև հինգ քառակուսի մետրը գերազանցող արտաքին գովազդային վահանակներում քարոզչական պաստառներ փակցնելու իրավունքի բաշխման արդյունքները
Հանրաքվեի քարոզչության կողմերին Հանրային հեռուստատեսությամբ և Հանրային ռադիոյով եթերաժամ տրամադրելու ժամանակացույցերը
Տեղամասային կենտրոնները և դրանց գտնվելու վայրերը
Հանրաքվեի քարոզչության համար հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների կողմից տրամադրվող վճարովի եթերաժամի մեկ րոպեի գինը
Հանրաքվեի քարոզչության ժամանակահատվածում վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից քարոզչության կողմերի համար հավասար պայմանների ապահովման գնահատման մեթոդաբանությունը   
Տեղեկատվություն քարոզչություն կատարողներին անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյալ
քաղաք Երևան    ՀՀ մարզեր
Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար 10 000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ
քաղաք Երևան          ՀՀ մարզեր
Հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

Մարզ Համայնք Տեղամաս Հասցե
Երևան Ավան 1/1 Թիվ 51 մ/մանկապարտեզ Ավան, 6 փ. 52/1
Երևան Ավան 1/2 Թիվ 51 մ/մանկապարտեզ Ավան, 6 փ. 52/1
Երևան Ավան 1/3 Թիվ 87 դպրոցԱվան, Խուդյակով փ. 44
Երևան Ավան 1/4 Թիվ 87 դպրոցԱվան, Խուդյակով փ. 44
Երևան Ավան 1/5 Թիվ 104 դպրոցԱվան, Աճառյան 5փ.
Երևան Ավան 1/6 Ներսես Մեծի անվան թիվ 124 հիմնական դպրոցԱվան, Աճառյան փ. 15
Երևան Ավան 1/7 Թիվ 56 մ/մանկապարտեզ Ավան-Առինջ թաղ. 1մ/շ, 1/14
Երևան Ավան 1/8 Թիվ 56 մ/մանկապարտեզ Ավան-Առինջ թաղ. 1մ/շ, 1/14
Երևան Ավան 1/9 Թիվ 180 դպրոցԱվան-Առինջ թաղ. 2մ/շ
Երևան Ավան 1/10 Թիվ 55 մ/մանկապարտեզԱվան-Առինջ թաղ. 2մ/շ 1/6
Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 2008 -ից