Համայնքի ղեկավարի ընտրություններ / Կոտայք - Արզնի

29.10.2023


ՎԱՐԴԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ

Վարդան Ավագյանը ծնվել է 1975թ․ օգոստոսի 29-ին։

Հայտարարագիրը


ԷՄԻԼ ԻՎԱՆՈՎ

Էմիլ Իվանովը ծնվել է 1996թ․ փետրվարի 6-ին։

Հայտարարագիրը


1 -ից 2 արդյունքները ընդհանուր 5 -ից

Մարզ Համայնք Տեղամաս Հասցե
Կոտայք Արզնի 28/1 <Ալյոնուշկա> մանկապարտեզ, 8 փող․ 1 նրբ․ 23
Կոտայք Արզնի 28/2 միջնակարգ դպրոց, 8 փող․ 13
1 -ից 2 արդյունքները ընդհանուր 2 -ից


Մարզ Համայնք Տեղամաս ՏԸՀ անդամ Վկայական Նշանակվել է Պաշտոնը
Կոտայք Արզնի 28/1 Հովհաննիսյան Մարտին Ռաֆաելի 2201689 ՀԱՅԱՍՏԱՆ նախագահ
Կոտայք Արզնի 28/1 Քոսյան Նարինե Միքայելի 2114399 ՔՊԿ քարտուղար
Կոտայք Արզնի 28/1 Հովհաննիսյան Հովսեփ Տիգրանի 2102852 ՏԸՀ անդամ
Կոտայք Արզնի 28/1 Մկրտումյան Քրիստինե Սեյրանի 2300550 ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ անդամ
Կոտայք Արզնի 28/1 Աբրահամյան Մուրադ Բաբկենի 2301492 ՏԸՀ անդամ
Կոտայք Արզնի 28/1 Միրզոեվա Նինա Ալեքսանդրի 2106382 ՔՊԿ անդամ
Կոտայք Արզնի 28/1 Համբարձումյան Մհեր Արամի 2115170 ՀԱՅԱՍՏԱՆ անդամ
Կոտայք Արզնի 28/1 Եզեկյան Գարիկ Սարգսի 2300552 ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ անդամ
Կոտայք Արզնի 28/2 Հարությունյան Նելլի Վարդանի 2106417 ՔՊԿ նախագահ
Կոտայք Արզնի 28/2 Վիրաբյան Արմեն Սպարտակի 2107441 ՀԱՅԱՍՏԱՆ քարտուղար
Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 16 -ից

Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 132
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 4
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 136
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 164
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 164
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 164
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 036
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 48
ԱՎԱԳՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ 236
ԻՎԱՆՈՎ ԷՄԻԼ ՏԻՄՈՖԵՅԻ 113
ՄԻՐԶՈԵՎ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳԵՈՐԳԻԻ 292
ՄԻՐԶՈԵՎ ՖԵԼԻՔՍ ՎԱԼԵՐԻԵՎԻՉ 372
ՉՈԲԱՆՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ԱՂԱՍԱՐԻ 103
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 28 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
03.11.2023
ք. Նոր Հաճըն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 20-Ա
Կոտայքի ՄԱՐԶԻ Արզնի ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2023 թվականի Նոյեմբերի 3`-ին կազմված` Կոտայք մարզի Արզնի համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2023 թվականի Նոյեմբերի 3`-ի «Կոտայք մարզի Արզնի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 29.10.2023 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 19-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2023 թվականի Հոկտեմբերի 29`-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Արզնի համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԻՐԶՈԵՎ ՖԵԼԻՔՍ ՎԱԼԵՐԻԵՎԻՉ

Թիվ 28 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ