Սեպտեմբերի 28-ին՝ ժամը 9-ից սկսած թիվ 38 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում կիրականացվեն38/04, 38/07, 38/08 և 38/21  ընտրական տեղամասերի վերահաշվարկի աշխատանքները։